Företagshotellet i kreativa Sotenäs, Bohuslän

Firmapunkten är ett företagscentrum i Bohuslän där företagare med olika bakgrund och erfarenhet kan träffas och berika varandra med samtal, idéer och utbyte av tjänster. Vi har ett flertal inflyttningsklara kontor och du kan välja möblerat/omöblerat.

Vår verksamhet med företagslokaler vill vara grogrunden där dina idéer och framtidsplaner får växa fritt i en miljö av trevligt umgänge och framtidstro. Tillsammans med vårt systerbolag Lagerpunkten kan vi erbjuda ett bredd utbud av tjänster för företag som växer.

sanna_entre

Blandningen kan bli stor. Mångfalden är en av de faktorer som bidrar till det speciella företagsklimat som kännetecknar Firmapunken.

Personerna bakom Firmapunkten har decenniers erfarenhet av att starta och driva egna och andras företag, både stora och små, i Sverige och internationellt.

Bara ett år efter invigningen har flera företag startat här eller flyttat hit från andra kommuner.